Konference Požární bezpečnost staveb 2018

Účast na konferenci potvrdil Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, autor souboru článků o původním a obnoveném Světovém obchodním centru v New Yorku. Přednáška se bude zabývat analýzou stavebně-technických příčin zhroucení budov Světového obchodního centra a zejména pak unikátní moderní konstrukcí nových věží, zejména 1WTC, a to se zaměřením na bezpečnost statickou a požární.

Účast na konferenci rovněž potvrdil Ing. Marek Pokorný, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT v Praze s analýzou závěrečné zprávy příčin požáru Grenfell Tower v Londýně, jeho prudkého rozšíření a tragických následků. Přednáška bude rovněž obsahovat pohled do českých předpisů a českého navrhování větraných fasád, lehkých obvodových plášťů a kontaktního zateplení z hlediska požární bezpečnosti.

Další přednášejícím, který potvrdil svou účast, je Ing. Ladislav Valeš, soudní znalec v oboru stavebnictví. Jeho přednáška bude obsahovat české případy požárů v bytových domech se zaměřením na chování zateplovacích systémů ETICS při požáru. Bude analyzován vliv požáru na chování ETICS, a naopak vliv skladby ETICS na šíření požáru po fasádě.

Úřad městské části Praha 11 jako jeden z úřadů, zařazených do systému výkonu samostatné působnosti a výkonu přenesené působnosti v hlavním městě Praze má též svoji nezastupitelnou roli při přípravě na mimořádné události, krizové situace i jejich následné řešení či likvidaci. S jakými specifiky musí na svém území bojovat městské části v rámci požární bezpečnosti a jak mohou být nápomocni hasičům HZS hl. m. Prahy v rámci zajištění a řešení mimořádných událostí spojených s požáry výškových budov, zahořením panelových domů či zajištění ochrany všech zde bydlících nájemníků? Na příkladu dobré praxe bude z pohledu zástupce oddělení krizového řízení prezentována jedna z mnoha částí bezpečnostní mozaiky sídlištního konceptu osmdesátitisícového Jižního Města největšího sídliště v ČR. Přednášet budou Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS., Ing. Martin Podjukl, MV ČR, HZS ČR, Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Profesní komora požární ochrany.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn