Pozvánka na zasedání prezidia KPKB ČR, z.s. č.3/2019

Pozvánka na zasedání prezidia KPKB ČR, z.s. č.3/2019, které se bude konat na adrese Jankovcova 1569/2C,  170 00 Praha 7, dne 14. 2. 2019 od 11:00.

Program zasedání:

 1. Přivítání a zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu zasedání prezidia KPKB ČR, z.s.
 4. Schválení předchozího zápisu prezidia KPKB ČR, z.s. č.2/2019
 5. Zpráva prezidenta o své činnosti za předešlé období
 6. Zpráva viceprezidenta o své činnosti za předešlé období
 7. Souhrnná zpráva o činnosti kontrolní komise
 8. Autorizace HK ČR – aktuální stav a postup
 9. Pracovní skupiny – nominace a schválení členů, statut pracovních skupin – návrh k projednání
 10. Schválení změny v příspěvkovém řádu /zápisné do ŽS/
 11. Návrh softwaru ke sledování projektů, dokumentů, hospodaření
 12. Členské otázky
 13. Informace ke vzdělávacímu projektu KPKB ČR
 14. Všeobecná diskuze:

15. Diskuze členů prezidia KPKB ČR s členy KPKB ČR

V Praze 6. 2. 2019
Ing. Václav Jahodář, prezident komory

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin