Bezpečnostní výzkum podporovaný Ministerstvem vnitra České republiky, který je zaměřený na Detekci radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty

Na podkladě žádosti ČVUT ve věci dotazníkového šetření žádám o součinnost v rámci jeho  doplnění. Žádost včetně odkazu na dotazník naleznete zde

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin