Mezinárodní vědecká konference „Měkké cíle a jejich ochrana“

Mezinárodní vědecká konference, pořádaná Policejní akademií České republiky v Praze, ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti České republiky

International Scientific Conference, organized by the Police Academy of the Czech Republic in Prague in cooperation with the Chamber of Commercial Security Business of the Czech Republic

Mezinárodní vědecká konference „Měkké cíle a jejich ochrana“
s podtitulem „Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru

International scientific conference „Soft Targets and its Protection:
A Perspective of Cooperation between the Public and the Private Sector“

Pod záštitou rektora Policejní akademie České republiky v Praze, doc. JUDr. Mgr. Josef Salače, Ph. D.,Dr.h.c.

Under the auspice of the Rector of the Police Academy of the Czech Republic in Prague, doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., Dr.h.c.

Datum konání: 22. a 23. listopad 2018.

Date of the conference: 22nd and 23rd November 2018

Se žádostí o převzetí záštity nad akcí byli osloveni:

The requests to take the auspise of the event were also addressed to:

Další zapojené instituce (v jednání):

Other institutions involved (currently subject of negotiaton):

Předpokládaný okruh účastníků konference: poslanci Parlamentu České republiky; veřejná správa – zástupci dotčených resortů a institucí, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obcí; složky integrovaného záchranného systému – základní i ostatní; pedagogové a studenti vybraných vysokých škol; odborná veřejnost
– právnické osoby, soukromé firmy.

Expected range of conference participants:

Deputies of the Parliament of the Czech Republic; public administration – representatives of concerned departments and institutions, regional authorities, municipalities with extended powers and municipalities; components of the Integrated Rescue System; educators and students of selected universities; professional public – legal persons, private companies.

Místo konání: Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4. Pozice Policejní akademie České republiky v Praze viz ZDE(GPS 50.0170872N, 14.4315997E). Spojení na Policejní akademii České republiky v Praze městskou hromadnou dopravou, metro Kačerov, autobusy 139, 150 a 196, podrobnosti viz ZDE.

Venue: Police Academy of the Czech Republic in Prague (Lhotecká Street 559/7, ZIP CODE 143 01 Prague 4. Position of the Police Academy of the Czech Republic in Prague see HERE(GPS 50.0170872N, 14.4315997E). Connection to the Police Academy of the Czech Republic in Prague by means of public transport, subway station Kačerov, buses 139, 150 and 196, for details see HERE.

Jazyky konference: Čeština, slovenština, angličtina (předpokládá se simultánní tlumočení).

Conference languages: Czech, Slovak, English (simultaneous translantion is expected).

V rámci konference se předběžně předpokládají tyto tematické bloky:

The following thematic blocks are anticipated during the conference:

Přihlašovací formulář viz ZDE.

Application form see HERE.

Kontaktní e-mail: mekkecile2018@polac.cz

Contact e-mail: mekkecile2018@polac.cz

Účastnický poplatek ve výši 500,- Kč ZAHRNUJE účast na konferenci, obědy dne 22. a 23. listopadu, další občerstvení, účast na společenském večeru a sborník na CD.

The attendance fee of CZK 500 INCLUDES participation in the conference, lunch on 22 and 23 November, additional refreshments, attendance at the social evening and CD proceedings.

Účastnický poplatek NEZAHRNUJE ubytování, které je možné na vyžádání zajistit v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze za cca 160,- Kč na noc (včetně snídaně).

The attendance fee DOES NOT INCLUDE accommodation which can be arranged on request at the Police Academy
of the Czech Republic in Prague for up to CZK 160 per night (including breakfast).

Organizační výbor konference:

Organizational Committee of the Conference

Policejní akademie České republiky v Praze:

Police Academy of the Czech Republic in Prague:

Ministerstvo vnitra

(bude upřesněno)

Ministry of the Interior of the Czech Republic

(to be confirmed)

Policie České republiky, Policejní prezídium České republiky

(bude upřesněno)

Police of the Czech Republic, Police Presidium of the Czech Republic

(to be confirmed)

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky:

(bude upřesněno)

Ministry of the Interior – General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic

(to be confirmed)

Vědecký výbor konference:

Scientific Committee of the Conference

Závazné termíny:

Deadlines:

Mediální partneři konference

Media partners of the conference

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn