Pozvánka na seminář

Seminář „PULTY CENTRÁLNÍ OCHRANY – KOMUNIKACE A JEJICH DALŚÍ VÝVOJ V ROCE 2010“

který se koná dne 14. dubna 2010 od 08,30 hodin do 16,30 hodin v budově Ústavu teorie a informace a automatizace AV ČR (ÚTIA), Pod vodárenskou věží č.4 182 08 Praha 8

Časový program:

08.30 – 09.00 Presence
09.00 – 10.00 Ivo Kolář ELSERVIS člen TNK 124 Seznámení a výklad norem ČSN CLC/TS 50134-7
Systémy přivolání pomoci – Pokyny pro aplikace
10.00 – 12.00 Bohumil Vrbovec – 1. část přednášky PCO – Datové sítě
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 15.00 Bohumil Vrbovec – 2. část přednášky PCO – Komunikace novými protokoly
Seznámení s protokolem SIA DC – 09
15.00 – 16.00 Ivo Kolář ELSERVIS člen TNK 124 Seznámení se směrnicí pro budování a provoz PCO
16.00 – 16.30 Diskuse a závěr semináře

Cena semináře: 500,- Kč za osobu (základní cena)
Člen KPKB ČR: 0,- Kč za osobu

Anotace semináře:

Seminář je určen zejména pro provozovatele pultů PCO, vedoucí pracovníky Bezpečnostních agentur, zaměstnance firem provozující PCO a bezpečnostní specialisty, aby se seznámili s novými technickými směry, které v tomto oboru nastupují.

Informace pro účastníky:

Občerstvení pro účastníky je v ceně semináře.
Přihlášky zasílejte mailem na : kpkbcr@volny.cz
Přihláška zavazuje k zaplacení vložného a vložné se nevrací.
Pokud se přihlášený účastník nemůže zúčastnit, může za sebe vyslat náhradního účastníka.
Bankovní spojení: KPKB ČR 6012604001/2700
Jako variabilní symbol použijte vaše IČ, konstantní symbol 308.
Po uhrazení příslušné částky bude vystaven daňový doklad s potvrzením o úhradě, pokud budou v přihlášce vyplněny potřebné údaje.
Cena je stanovena dohodou, organizátor není plátcem DPH.

Spojení:

stanice linky metra „C“ Ládví – dále cca 300 m směrem k budově AV ČR (ÚTIA)
autobus č. 177 a č. 183, tramvaj č. 17 a č. 10

Příloha ke stažení

Please follow and like us:
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn