Pozvánka na valnou hromadu KPKB ČR 2013

Valná hromada KPKB ČR se koná 26. září 2013 od 9,30 hod. v Parkhotelu  Morris, Žižkova 269, Nový Bor.

Program valné hromady KPKB ČR :
1) 9,30-10,00 hod. prezence účastníků, cofee break v předsálí

2) 10,00 hod. zahájení valné hromady, přivítání účastníků, seznámení s organizací a programem – Bc. M. Kovaříček, prezident KPKB ČR.

1.  Zahájení, přivítání hostů – prezident KPKB ČR  Bc. Miroslav Kovaříček
2.  Jmenování řídícího VH, volba mandátové komise
3.  Schválení programu VH
4.  Zpráva o činnosti KPKB ČR – Bc. M. Kovaříček
5.  Zpráva o hospodaření – Ing. P. Hartmann
6.  Zpráva o stavu členské základny –  Bc. K. Poludová, DiS.
7.  Zpráva dozorčí rady – Petr Žák, DiS.
8.  Plán činnosti KPKB ČR na další období – Bc. M. Kovaříček
9. Informace o transformaci KPKB ČR na spolek ve smyslu novely Občanského zákoníku  /hlasování o transformaci /-   Ing. Petr Hartmann
10. Volby členů prezidia  /představenstva /KPKB ČR – Ing. Petr Hartmann
11.  Návrh usnesení VH

Vystoupení k aktuálním tématům

  1. Návrh Zákona o soukromých bezpečnostních službách – aktuální stav – informace  Ing.Ivo Chauer , Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
  2. Informace o preventivních programech Odboru prevence kriminality MV, informace k projektu Asistent prevence kriminality – Mgr. J.Gjuričová, ředitelka OPK , JUDr. Tomáš Koníček
  3. Aplikace Zákona o veřejných zakázkách v činnosti SBS /např. soutěž o pevnou cenu/ Ing. Petr Šiška, Odborný poradce v oblast veřejných zakázek
  4. Prezentace  firem: seznam bude upřesněn, rozsah prezentací cca 10 min na firmu

13,30 společný oběd v restauraci Hotel Morris
15,30 odjezd na autodrom Sosnová – motokáry

19:00 – 23:00 hodin společenský večer  v hotelové restauraci , raut, ochutnávka moravských vín a českých sýrů v rámci večera.

Delegátům valné hromady bude hrazeno i ubytování /2 osoby na členskou firmu/.Hosté si mohou dopředu zamluvit i welness služby –  /ty si již hradí sami/.

Těšíme se na Vaši hojnou účast !
Prezidium KPKB ČR

Přihláška na VH 2013 ke stažení zde.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn