Pozvánka na valnou hromadu KPKB ČR

která se koná dne 14. října 2010 od 10 hodin v Škoda Auto Muzeum,Václava Klementa 294,293 60 Mladá Boleslav

Časový program:

09.30 – 10.00 Presence
10.00 Zahájení oficiální části valné hromady

 1. Zahájení, přivítání hostů – prezident KPKB ČR Miroslav Kovaříček
 2. Informace o aktuální situace v legislativě týkající se činnosti SBS – Mgr.Michal Moroz, náměstek ministra vnitra
 3. Jmenování řídícího VH,volba mandátové komise
 4. Schválení programu VH
 5. Zpráva o činnosti KPKB ČR – M.Kovaříček
 6. Zpráva o hospodaření – Ing..P.Hartmann
 7. Zpráva o stavu členské základny – K.Poludová,DiS.
 8. Zpráva dozorčí rady – Ing. F. Former
 9. Plán činnosti KPKB ČR na další období – M.Kovaříček
 10. Zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činnosti fyz. ostrahy – zkušenosti, aktuální informace – K.Poludová,DiS., Ing.Petr Hartmann
 11. Přednáška: Metody praní špinavých peněz v ČR – pplk.Mgr. Jaroslava Fialová, kpt.Bc.Ladislav Kubík – Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV Praha
 12. Prezentace : bezpečnostní portál ORSEC
 13. Návrh usnesení
 14. Různé

12,30 hod společný oběd

Po ukončení programu VH Vás zveme na prohlídku Automuzea Škoda a exkurzi do výrobních provozů./Plánovaný začátek exkurze je 14,00 hod. Exkurze trvá cca 1,5 hodiny/.

Účast na valné hromadě nám potvrdil náměstek ministra vnitra Mgr.Michal Moroz,který vystoupí v přednášce: Informace o aktuální situaci v legislativě týkající se činnosti SBS.

Další přednáška, která nebyla v původním programu upřesněna, bude na téma: Metody praní špinavých peněz v ČR – pplk.Mgr. Jaroslava Fialová, kpt.Bc.Ladislav Kubík – Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV Praha.

Prosíme ty z Vás,kteří ještě nepotvrdili svou účast,aby tak učinili co nejdříve.Těšíme se na Vaši hojnou účast !

Příloha ke stažení

Please follow and like us:
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn