Pozvánka na zasedání prezidia KPKB ČR, z.s. č.2/2019

Pozvánka na zasedání prezidia KPKB ČR, z.s. č.2/2019, které se bude konat v sídle KPKB ČR, z.s. dne 16. 1. 2019 od 10:00

Program zasedání:

 1. Přivítání a zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu zasedání prezidia KPKB ČR, z.s.
 4. Schválení nového jednacího řádu prezidia KPKB ČR, z.s.
 5. Schválení předchozího zápisu prezidia KPKB ČR, z.s., č.1/2019
 6. Revize stávajících smluv, dohod a dokladů
 7. Pracovní skupiny a jejich rozdělení, nominace, cíle, termíny
 8. Schválení nových členů
 9. Komise smírčí, představení předsedy (členů), představení plánu na dané období
 10. Komise kontrolní, představení předsedy (členů), představení plánu na dané období
 11. Časopis Bezpečnost s profesionály – aktuální stav, redakční rada, financování
 12. Projekt profesní rozvoj členské základny – aktuální stav, povinnosti příjemce dotace
 13. Všeobecná diskuze
 14. Diskuze členů prezidia KPKB ČR s členy KPKB ČR

V Praze 8. 1. 2019
Ing. Václav Jahodář, prezident komory

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn