Rekvalifikační kurz „Bezpečnostní manažer“

Dovolujeme si Vás oslovit s  nabídkou kurzů, které jsou součástí rekvalifikačního vzdělávacího a výcvikového programu

MANAGEMENT ŘÍZENÍ PODNIKU /Bezpečnostní manažer/

akreditovaného na základě § 108 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a v souladu s § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů pod č. j. MŠMT- 6700/12 – 24/295.

Tyto kurzy jsou určeny především pro manažery v oblasti bezpečnostních služeb, odborů krizového řízení obcí, měst, krajů, vedoucích pracovníků městských (obecních) policií, velkých organizací s odbory bezpečnosti a pro oblastní manažery prevence kriminality.

Absolvent rekvalifikačního kurzu bezpečnostní manažer splňuje dle přílohy č. 3 a 5. odst. 58 a 59, čl. VII Živnostenského zákona zákonné kvalifikační požadavky pro koncesovanou živnost Ostraha majetku a osob a živnost Služby soukromých detektivů

Rekvalifikační kurz bezpečnostní manažer se skládá ze tří na sebe navazujících tematických školení, zaměřených na:

1. zásady a postupy ochrany organizace
2. ochranu informací v organizaci
3. řešení mimořádných událostí

Součástí jednotlivých školení jsou i témata zaměřené na manažerské dovednosti.

Tyto kurzy lze absolvovat i jednotlivě, avšak osvědčení o rekvalifikaci lze získat pouze absolvováním všech tří kurzů a závěrečného soustředění s obhajobou seminární práce na zvolené téma vztahující se k dané problematice.

Členové KPKB ČR mají slevu 10% z kurzovného!

Termíny kurzu, přihlášku a podrobnější informace naleznete zde.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn