Poradna

Sledování rychlosti služebních vozidel zaměstnavatelem

Zaměstnavatel chce sledovat rychlost vozidla a dávat sankce za překračování, má na to právo? Sledování rychlosti služebního vozidla je v současné době celkem běžnou záležitostí. Finanční sankce – s výjimkou pokuty za porušení konkurenční doložky – jsou zakázány, nicméně zaměstnanec překračováním povolené … Více »

Stanovení maximální ceny PHM u služebních vozidel

Zaměstnavatel stanovil maximální cenu benzínu, za kterou může zaměstnanec tankovat PHM do služebního vozidla. Pokud to poruší, kam až může se sankcí zaměstnavatel zajít? Obecně platí, že zaměstnavatel je ten, kdo nese náklady na výkon práce konané jeho zaměstnanci, tudíž … Více »

Stupeň VŠ vzdělání pro potřeby splnění odborné způsobilosti

Dobrý den, při ucházení o pozici pracovníka ostrahy mi společnost sdělila, že mé bakalářské vzdělání není dostačující ke splnění odborné způsobilosti a je nutný druhý stupeň vysokoškolského vzdělání, tedy např. Mgr či Ing. Je to pravda? Při provozování koncesované živnosti … Více »

Je získání osvědčení „strážný“ prohlubováním kvalifikace?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda získání osvědčení strážný kód 68-008-E je důvodem k zařazení strážného s kontrolní činností (48,10) do 2. skupiny prací (53,10), jedná se o poživatele ID. Zatím jsme to chápali jako hlavní předpoklad pro výkon … Více »

Profese Strážný z pohledu kategorie prací

Jak správně zařadit profesi strážný do kategorie práce dle rizika dle Zákona o specifických zdravotních službách z pohledu BOZP (platnost od 1.4.2013)? Profesi strážný je třeba zařadit do 2.  kategorie rizik  dle Zákona o specifických zdravotních službách z pohledu BOZP. … Více »

DAŇOVÁ POVINNOST Z PŘÍJMU ZE ZKOUŠEK ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Jsme autorizovanou právnickou osobou pro konání zkoušek strážný i detektiv. Příjem úhrady za  školení a zkoušku je zdanitelným plněním či je osvobozeno dle  § 57, Zákona o DPH? Nebo je třeba oddělit školení (= podléhá DPH) a zkoušku (osvobozeno)? Dle … Více »

Informace Českého statistického úřadu k registru osob

Počátkem dubna 2013 všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby s aktivní datovou schránkou obdržely informační záznam o tom, které orgány veřejné moci (OVM) – tj. úřady – za kalendářní rok 2012 nahlížely do jejich údajů vedených v základním registru … Více »

Vybavení strážného na odloučeném pracovišti

Je nějak ustanoveno povinné vybavení strážného, který vykonává fyzickou ostrahu samostatně na odloučeném pracovišti? Musí být vybaven nějakým signalizačním lokalizačním systémem? Upravuje to nějaká vyhláška? Neexistuje žádný zákon ani nařízení či norma, která by upravovala vybavení a výstroj strážného. Výstroj … Více »

Uznávání profesních kvalifikačních zkoušek v zahraničí

Jsou  v zahraničí uznávány profesní kvalifikační zkoušky? Zde je oficiální stanovisko MŠMT k uznatelnosti Osvědčení o získání profesní kvalifikace v zahraničí: Zkoušky z profesní kvalifikace (PK) nejsou nárokově uznávány v zahraničí, nicméně v českém prostředí je ze zákona definována vazba na počáteční vzdělávání. Pokud držitel profesních kvalifikací … Více »

Stanovisko MV k odborné způsobilosti bývalých policistů v souvislosti s vykonáváním činnosti strážného

V poslední době se na Ministerstvo vnitra stále častěji obracejí bývalí policisté s dotazy na povahu dokladů, osvědčujících získání odborné kvalifikace na současných policejních školách Ministerstva vnitra či na jejich předchůdcích, pro účely posouzení odborné způsobilosti pro výkon činností u živnosti … Více »

Daňový rádce

Vážení, jako členové KPKB prosíme o zatřídění jednotlivých služeb do CZ-CPA. V souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele u elektroinstalačních prací máme od různých subjektů (poradců) nejednotný výklad. Jedná se zejména o tyto služby: 1. instalace elektrického … Více »

Psovod bezpečnostní služby

Služební psi na strážních jednotkách jsou v majetku firmy, do nákladů dáváme položky krmení i ošetření. Od 1. 8. 2012 je zpřísněna možnost používání psa v ostraze (kvalifikační zkoušky psovod!), proto stavíme psy na dožití mimo výkon služby. Jsou to … Více »

Soukromá zbraň strážného ve službě

Za jakých podmínek může nosit náš zaměstnanec (strážný) do služby svoji soukromou krátkou zbraň? Je držitelem zbrojního průkazu i průkazu zbraně. Musí být v pracovní smlouvě zakotven souhlas či nějaké povolení zaměstnavatele s nošením této soukromé ostré zbraně do služby? … Více »

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn