Seminář GDPR-nová kritéria pro ochranu osobních údajů a bezpečné přenosy dat

AMBO sdružení Vás zve na školení, pořádané spolu s Českým klubem bezpečnostních služeb na téma GDPR-nová kritéria pro ochranu osobních údajů a bezpečné přenosy dat dne 22.5.2018 v Kongresovém centru FLORET, Květnové náměstí 391 Průhonice.

Počínaje datem 25.5. t.r. je povinností členských států zavést do jejich právního rámce nařízení EU 2016/679 (GDPR) Tomu bude věnována přednáška formou workshopu Ing. Tomáše Kubínka ( I3 Consultants, s.r..o. ), který věnuje celou svou profesní kariéru problematice informační bezpečnosti, mj ve strukturách Armády ČR a NATO

Bezpečné a bezporuchové přenosy dat jsou bezpodmínečnou podmínkou spolehlivosti funkce bezpečnostních systémů.

Členové KPKB ČR mají slevu na vložném, cena školení je 1500 Kč!

PROGRAM ŠKOLENÍ

8:00 – 9:00 Prezentace
9:00- 11:00 Odborné přednášky:

* Nová kritéria pro ochranu osobních údajů (GDPR) – Ing. Tomáš Kubínek, I3 Consultants. s.r.o.
* Význam a zásady fyzické bezpečnosti při ochraně (nejen) utajovaných informací – Ing. Martin Fialka, NBÚ
* Bezpečnost a spolehlivost datové komunikace poplachových systémů – Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D. ČZU

11:00-11:20 Přestávka
11:20-13:00 Odborné přednášky:

* PCO a technologie firmy M connections, s.r.o.:(přenosy a sběr dat ve světle současných předpisů) – Mikuláš Melena, M connections, s.r.o.
* GDPR a podpora zákazníků IMA – Ing. Jiří Bárta, IMA, s.r.o.
* PCO RADOMNET – objektová přenosová zařízení a zařízení pro přivolání pomoci – Ing. Jiří Máša, RADOM, s.r.o.

13:00- 13:30 Diskuze, vyhodnocení soutěže o nejzajímavější prezentaci
13:30 Oběd

Přihlášku najdete zde.

Další důležité informace:

Pořádající organizace: AMBO, sdružení, Ing. Václav Kubát, Vavřenova 1171, Praha 4
IČO: 13790218, DIČ: CZ430811042
mobil: 602 945 354, 605 403 042
č. b. ú.: 43-0630120277/0100
IBAN C26301000000430630120277
SWIFT KOMBCZPPXXX
variabilní symbol akce: uvést IČO plátce

Přihláška zavazuje k zaplacení vložného. Vložné se nevrací. Pokud se přihlášený nemůže zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka.

Členům ČKAIT bude na požádání v přihlášce vydáno potvrzení o úspěšném absolvování školení.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn