SPOLEČNÁ KONFERENCE ÚOOÚ a KPKB ČR „VYUŽITÍ MODERNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ“

U příležitosti patnáctého výročí vzniku Úřadu pro ochranu osobních údajů se dne 12. května 2015 uskutečnila v zasedacím a tiskovém sále Ministerstva vnitra ČR odborná konference na téma „Využití moderních bezpečnostních technologií“. Pořádajícími organizacemi byly Komora podniků komerční bezpečnosti ČR a Úřad pro ochranu osobních údajů, garantem této významné akce se stalo Ministerstvo vnitra ČR. Hlavním iniciátorem a organizátorem konference byl Ivo Kolář, člen KPKB ČR a zástupce společnosti Euroalarm, spol. s r. o.

Ústřední témata přednášek rozdělili pořadatelé do dvou bloků. První, dopolední blok byl věnován bezpilotním leteckým prostředkům (dronům, z angl. UAV − unmanned aerial vehicles), a to z pohledu možnosti jejich využívání bezpečnostními složkami v rámci prevence kriminality. Přednášející se zabývali také technickými možnostmi dronů při monitorování objektů (areálů) a bezpečnostními aspekty v rámci jejich provozování a pilotování. Nechyběly ani stanoviska ÚOOÚ na pořizování, přenos a následné využívání pořízených záběrů. K problematice využívání leteckého prostoru bezpilotními leteckými prostředky se v návaznosti na aktuální legislativní předpisy se vyjádřili zástupci Úřadu pro civilní letectví. Probrány byly i nové podmínky pro pojištění UAV, platné od roku 2015.

Druhý, odpolední blok byl vyhrazen využívání moderních záznamových zařízení a prevenci kriminality v rámci Ministerstva vnitra ČR. Přednášející se mimo jiné věnovali možnostem využívání záznamových zařízení ve vozidlech a personálních mobilních zařízeních pro přenos obrazu na dohledové poplachové a přijímací centrum (DPPC; dříve PCO − pult centrální ochrany), možnostem využití černých skříněk v automobilech, kamerových systémů pro ochranu společných prostor nebo osobních kamer a fotopastí pro záznam obrazu z terénu. Seznámili také odbornou veřejnost s normami připravovanými ÚMNZ v technické komisi TNK 148, jakož i s dalšími předpisy v rámci prevence kriminality. Podobně jako v dopolední části komentovali témata i v odpoledním bloku konference ze svého pohledu zástupci ÚOOÚ.

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn