Tisková zpráva z členské schůze KPKB ČR ze dne 13. 12. 2018

Dne 13. 12. 2018 se v konferenčním sále Hotelu Akademie Naháč, Komorní hrádek uskutečnila volební členská schůze KPKB ČR.

Členská schůze se konala (v souladu se stanovami spolku) po 1 roce a byla bilancováním posledního období od předcházející členské schůze.

Řídícím schůze byl prezident KPKB ČR pan Martin Obdržálek. Ze 72 členských firem a individuálních členů se rokování zúčastnilo 79% zástupců a dále také pozvaní hosté: JUDr. Jaroslav Rataj – vedoucí oddělení bezpečnostních služeb MV, kpt. Leoš Hájek Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia Policie ČR, Štefan Janis – viceprezident Slovenské komory súkromnej bezpečnosti, JUDr. František Brabec – čestný člen KPKB ČR a předseda evropského sdružení bezpečnostních služeb ESBOC. Členská schůze KPKB ČR probíhala pod odborným dohledem advokátů JUDr. Milana Listíka a JUDr. Jiřího Navrátila.

V úvodu vystoupil zástupce MV JUDr. Jaroslav Rataj a představil přítomným  aktuální stav návrhu zákona o bezpečnostních činnostech. Aktuální návrh zákona obsahuje řadu kontroverzních témat. Například povinnou komoru provozovatelů SBS, zdravotní způsobilost zaměstnanců, povinné pojištění provozovatelů. Návrh zákona by měl být v lednu 2019 předložen ke schválení Vládě. V této souvislosti proběhne 20. 12. 2018 další kulatý stůl odborníků, poslanců a zástupců dotčených ministerstev na půdě Poslanecké sněmovny.

Hlavním tématem členské schůze bylo schválení nových stanov a interních předpisů spolku. Tyto stanovy byly na žádost prezidia zpracovávány právníkem a specialistou na spolkové právo JUDr. Jiřím Navrátilem. Práce na nich trvala několik měsíců roku 2018 a prošly nejen důkladným připomínkováním nejen prezidia ale i členské základny KPKB ČR. Stanovy byly po široké diskusi a zapracování pozměňovacích návrhů od členů 45 hlasy schváleny.

Dalším schváleným interním předpisem byla směrnice o hospodaření a novelizovaný etický kodex členů KPKB ČR.

Členská schůze také potvrdila členství 25 nově přijatých firem a 8 nových individuálních členů. Ti byli v souladu se stanovami přijati prezidiem KPKB ČR v průběhu celého roku 2018.

Dalším stěžejním úkolem členské schůze byla volba členů nového prezidia KPKB ČR, které předcházelo krátké představení kandidátů, kterých se do volebního klání přihlásilo celkem 24.

Do nového prezidia byli zvoleni pan Attila Szűcs /individuální člen/, Václav Jahodář /ABAS IPS management/, Michael Svoboda /bits and bytes/, Michal Randa /individuální člen/, Jaroslav Popelka /CENTURION loss prevention/, Petr Novák /SWBC/, Patrik Kováč /APEurope/.

Dále byli zvoleni i členové kontrolní komise: Tomáš Beran, Hedvika Popková, Monika Zajíčková a smírčí komise: Ing. Jan Suchoň, Bc. Petr Kubický, Jiří Klarner.

Nové prezidium KPKB ČR se sejde počátkem ledna 2019 a na svém zasedání si zvolí ze svého středu svého prezidenta. Čeká je náročná práce udržet vysoce nastavenou laťku jejich předchůdců jak na poli připomínkování legislativy upravující činnost SBS, tak i udržování pracovně společenských vazeb jak se členy, tak se zástupci ostatních společenstev v oboru bezpečnosti a Hospodářskou komorou ČR.

Přejeme jim mnoho zdaru!

Kateřina Poludová – tajemnice KPKB ČR

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn