VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ PRO POŘIZOVÁNÍ FOTO A VIDEO ZÁBĚRŮ

Centrum FotoŠkoda ve spolupráci s Kanceláří soudního znalce pořádá dvoudenní seminář na téma:

„VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ PRO POŘIZOVÁNÍ FOTO A VIDEO ZÁBĚRŮ“,

který se koná dne:

Garant semináře: Centrum FotoŠkoda a Kancelář soudního znalce

Zajištění semináře: Ivo Kolář – Kancelář soudního znalce, technický ředitel Sekce letových prací

Přednášející:

Ing. Viktor Nath – ředitel Odboru standardizace a regulace – Sekce letových standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL

Bc. Aleš Böhm, Dis. – zástupce Oddělení leteckých předpisů, Odboru standardizace a regulace – Sekce letových standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL

JUDr. Jiří Maštalka – Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOU

Vít Zvánovec – Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor legislativy a zahraničních vztahů – ÚOOU

Ing. David Balhar – Oddělení leteckých předpisů – Odbor standardizace a regulace, Sekce letových standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL

Ivo Kolář – Kancelář soudního znalce, technický ředitel Sekce letových prací

David Strnad – Kancelář soudního znalce, pilot a vedoucí vývoje UAS

Jaroslav Schovánek – Kancelář soudního znalce

Martin Vachata – Centrum FotoŠkoda

Podrobné informace a přihláška ke stažení zde.

Centrum FotoŠkoda
ve spolupráci s
Kanceláří soudního znalce
pořádá
dvoudenní seminář
na téma:
„VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ PRO
POŘIZOVÁNÍ FOTO A VIDEO ZÁBĚRŮ“
který se koná dne: čtvrtek 24. dubna 2014 seminář 8.30 – 15.30
praktické ukázky pořizování záběrů dne: pátek 25. dubna 2014 letiště Sobínka – Zličín 8.30 – 15.00
1. Den semináře
od 08.30 hodin do 15.30 hodin
v budově
Ústavu teorie a informace a automatizace AV ČR (ÚTIA)
Pod vodárenskou věží č.4
182 08 Praha 8
Časový program: 08.30 – 09.00 Prezence
09.00 – 09.15 Zahájení semináře
09.15 – 12.00 Seminář
12:00 – 12:30 Přestávka občerstvení volná diskuse
12.30 – 15.30 Seminář
Garant semináře: Centrum FotoŠkoda a Kancelář soudního znalce
Zajištění semináře: Ivo Kolář – Kancelář soudního znalce, technický ředitel Sekce letových prací
Přednášející: Ing. Viktor Nath – ředitel Odboru standardizace a regulace – Sekce letových
standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL
Bc. Aleš Böhm, Dis. – zástupce Oddělení leteckých předpisů, Odboru standardizace
a regulace – Sekce letových standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL
JUDr. Jiří Maštalka – Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOU
Vít Zvánovec – Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor legislativy a zahraničních
vztahů – ÚOOU
Ing. David Balhar – Oddělení leteckých předpisů – Odbor standardizace a regulace,
Sekce letových standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL
Ivo Kolář – Kancelář soudního znalce, technický ředitel Sekce letových prací
David Strnad – Kancelář soudního znalce, pilot a vedoucí vývoje UAS
Jaroslav Schovánek – Kancelář soudního znalce
Martin Vachata – Centrum FotoŠkoda
Program semináře:
09:00 – 09:15 Zahájení semináře
Ivo Kolář a Jaroslav Schovánek Kancelář soudního znalce
09:15 – 10:00 Seznámení s typy bezpilotních prostředků, které se používají pro pořizování leteckých záběrů, jejich výhody a nevýhody. Náklady na pořízení, provoz a údržbu.
David Strnad a Ivo Kolář – piloti kopter
Diskuse k přednášce
10:00 – 11:00 Výklad platných předpisů pro práce s bezpilotními systémy, seznámení s Leteckým předpisem L2 – Pravidla létání a zejména jeho Doplňkem X – Bezpilotní systémy v
platném znění.
Ing. Viktor Nath případně zástupce Bc. Aleš Böhm, Dis. – Úřad pro civilní letectví – ÚCL
Diskuse k přednášce
11:00 – 12:00 Pořizování, archivování a zveřejňování leteckých foto a video záběrů ve vztahu k zákonu 101/2001 o ochraně osobních údajů a dalších platných právních předpisů.
JUDr. Jiří Maštalka, Vít Zvánovec – Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOU
Diskuse k přednášce
12:00 – 12:30 Přestávka na občerstvení.
12:30 – 13:30 Seznámení s dokumenty, potřebnými pro vydání povolení k létání dle § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“)
a povolení k provozování leteckých prací (§ 74 leteckého zákona)/ leteckých činností pro
vlastní potřebu bezpilotními letadly (§ 76 leteckého zákona).
Ing. David Balhar – Úřad pro civilní letectví – ÚCL
Diskuse k přednášce
13:30 – 14:30 Technické prostředky pro pořizování leteckých záběrů jejich možné zneužití a nebezpečí s tím související.
Jaroslav Schovánek Kancelář soudního znalce
Diskuse k přednášce
14:30 – 15:00 Typy foto a video kamer pro pořizování leteckých záběrů jejich typy a možnosti.
Martin Vachata Centrum FotoŠkoda
Diskuse k přednášce
15:00 – 15:30 Závěr semináře, volná diskuse účastníků k celkové problematice a jejich názory.
Cena semináře: *)
a) základní cena – firma, společnost, instituce, soukromá osoba 1.800,- Kč za osobu
b) člen SMČR (doložit č.licence) 832,- Kč za osobu
Anotace semináře:
Seminář je zaměřen na seznámení se s problematikou pořizování leteckých záběrů z bezpilotních
prostředků s ohledem na platnou legislativu.
Účastníci obdrží osvědčení – Certifikát o absolvování semináře.
Účastníci obdrží od Centrum FotoŠkoda stříbrnou kartu.
*) zaškrtněte
Informace pro účastníky:
Přihlášky zasílejte na adresu: Kancelář soudního znalce, Poušť 231, 358 01 Poušť (info@schovanek.cz).
Přihláška zavazuje k zaplacení vložného (vrací se v případě vyčerpání kapacity – je nabídnut nový termín).
Bankovní spojení ČSOB číslo účtu: 262855914/0300, variabilní symbol vaše IČ, konstantní symbol 308.
Po uhrazení příslušné částky bude vystaven daňový doklad s potvrzením o úhradě.
Faktura může být zaslána předem na vyžádání elektronickou komunikací (ID dat.sch. zbhfads).
Cena je stanovena dohodou, platba pouze převodem (není možná platba hotově).
Dopolední, odpolední občerstvení a malý oběd (bageta), káva, limo pro účastníky je v ceně semináře.
Přijetí závazných přihlášek potvrzujeme elektronicky.
Pozor: Kapacita semináře je omezena na 80 osob.
Spojení: stanice linky metra „C“ Ládví – dále cca 300 m směrem k budově AV ČR (ÚTIA)
viz. Přiložený plánek.
Autobus č. 187, 152, 210, 177, 127, 156
zde odstřihněte——————————————————————————————————–
Závazná přihláška pro účastníky semináře
„VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ PRO
POŘIZOVÁNÍ FOTO A VIDEO ZÁBĚRŮ“
uzávěrka přihlášek do 14. dubna 2014 (v případě vyčerpání kapacity budete vyrozuměni dříve)
Prosíme zaslat mailem info@schovanek.cz, telefonické dotazy: 777 794 170 (Ivo Kolář)
Firma: ………………………………………………………………………………………………………
a) základní cena – firma, společnost, instituce, soukromá osoba*)
b) člen SMČR*)
Jména účastníků:…………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní spojení: …………………………………………………………………………………………..
Částka : ………………… Kč uhrazena ve prospěch účtu: 262855914/0300Centrum FotoŠkoda ve spolupráci s Kanceláří soudního znalce pořádá dvoudenní seminář na téma: „VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ PRO POŘIZOVÁNÍ FOTO A VIDEO ZÁBĚRŮ“ který se koná dne: čtvrtek 24. dubna 2014 seminář 8.30 – 15.30 praktické ukázky pořizování záběrů dne: pátek 25. dubna 2014 letiště Sobínka – Zličín 8.30 – 15.00 1. Den semináře od 08.30 hodin do 15.30 hodin v budově Ústavu teorie a informace a automatizace AV ČR (ÚTIA) Pod vodárenskou věží č.4 182 08 Praha 8 Časový program: 08.30 – 09.00 Prezence 09.00 – 09.15 Zahájení semináře 09.15 – 12.00 Seminář 12:00 – 12:30 Přestávka občerstvení volná diskuse 12.30 – 15.30 Seminář Garant semináře: Centrum FotoŠkoda a Kancelář soudního znalce Zajištění semináře: Ivo Kolář – Kancelář soudního znalce, technický ředitel Sekce letových prací Přednášející: Ing. Viktor Nath – ředitel Odboru standardizace a regulace – Sekce letových standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL Bc. Aleš Böhm, Dis. – zástupce Oddělení leteckých předpisů, Odboru standardizace a regulace – Sekce letových standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL JUDr. Jiří Maštalka – Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOU Vít Zvánovec – Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor legislativy a zahraničních vztahů – ÚOOU Ing. David Balhar – Oddělení leteckých předpisů – Odbor standardizace a regulace, Sekce letových standardů, Úřad pro civilní letectví – ÚCL Ivo Kolář – Kancelář soudního znalce, technický ředitel Sekce letových prací David Strnad – Kancelář soudního znalce, pilot a vedoucí vývoje UAS Jaroslav Schovánek – Kancelář soudního znalce Martin Vachata – Centrum FotoŠkoda Program semináře: 09:00 – 09:15 Zahájení semináře Ivo Kolář a Jaroslav Schovánek Kancelář soudního znalce 09:15 – 10:00 Seznámení s typy bezpilotních prostředků, které se používají pro pořizování leteckých záběrů, jejich výhody a nevýhody. Náklady na pořízení, provoz a údržbu. David Strnad a Ivo Kolář – piloti kopter Diskuse k přednášce 10:00 – 11:00 Výklad platných předpisů pro práce s bezpilotními systémy, seznámení s Leteckým předpisem L2 – Pravidla létání a zejména jeho Doplňkem X – Bezpilotní systémy v platném znění. Ing. Viktor Nath případně zástupce Bc. Aleš Böhm, Dis. – Úřad pro civilní letectví – ÚCL Diskuse k přednášce 11:00 – 12:00 Pořizování, archivování a zveřejňování leteckých foto a video záběrů ve vztahu k zákonu 101/2001 o ochraně osobních údajů a dalších platných právních předpisů. JUDr. Jiří Maštalka, Vít Zvánovec – Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOU Diskuse k přednášce 12:00 – 12:30 Přestávka na občerstvení. 12:30 – 13:30 Seznámení s dokumenty, potřebnými pro vydání povolení k létání dle § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“) a povolení k provozování leteckých prací (§ 74 leteckého zákona)/ leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotními letadly (§ 76 leteckého zákona). Ing. David Balhar – Úřad pro civilní letectví – ÚCL Diskuse k přednášce 13:30 – 14:30 Technické prostředky pro pořizování leteckých záběrů jejich možné zneužití a nebezpečí s tím související. Jaroslav Schovánek Kancelář soudního znalce Diskuse k přednášce 14:30 – 15:00 Typy foto a video kamer pro pořizování leteckých záběrů jejich typy a možnosti. Martin Vachata Centrum FotoŠkoda Diskuse k přednášce 15:00 – 15:30 Závěr semináře, volná diskuse účastníků k celkové problematice a jejich názory. Cena semináře: *) a) základní cena – firma, společnost, instituce, soukromá osoba 1.800,- Kč za osobu b) člen SMČR (doložit č.licence) 832,- Kč za osobu Anotace semináře: Seminář je zaměřen na seznámení se s problematikou pořizování leteckých záběrů z bezpilotních prostředků s ohledem na platnou legislativu. Účastníci obdrží osvědčení – Certifikát o absolvování semináře. Účastníci obdrží od Centrum FotoŠkoda stříbrnou kartu. *) zaškrtněte Informace pro účastníky: Přihlášky zasílejte na adresu: Kancelář soudního znalce, Poušť 231, 358 01 Poušť (info@schovanek.cz). Přihláška zavazuje k zaplacení vložného (vrací se v případě vyčerpání kapacity – je nabídnut nový termín). Bankovní spojení ČSOB číslo účtu: 262855914/0300, variabilní symbol vaše IČ, konstantní symbol 308. Po uhrazení příslušné částky bude vystaven daňový doklad s potvrzením o úhradě. Faktura může být zaslána předem na vyžádání elektronickou komunikací (ID dat.sch. zbhfads). Cena je stanovena dohodou, platba pouze převodem (není možná platba hotově). Dopolední, odpolední občerstvení a malý oběd (bageta), káva, limo pro účastníky je v ceně semináře. Přijetí závazných přihlášek potvrzujeme elektronicky. Pozor: Kapacita semináře je omezena na 80 osob. Spojení: stanice linky metra „C“ Ládví – dále cca 300 m směrem k budově AV ČR (ÚTIA) viz. Přiložený plánek. Autobus č. 187, 152, 210, 177, 127, 156 zde odstřihněte——————————————————————————————————– Závazná přihláška pro účastníky semináře „VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ PRO POŘIZOVÁNÍ FOTO A VIDEO ZÁBĚRŮ“ uzávěrka přihlášek do 14. dubna 2014 (v případě vyčerpání kapacity budete vyrozuměni dříve) Prosíme zaslat mailem info@schovanek.cz, telefonické dotazy: 777 794 170 (Ivo Kolář) Firma: ……………………………………………………………………………………………………… a) základní cena – firma, společnost, instituce, soukromá osoba*) b) člen SMČR*) Jména účastníků:……………………………………………………………………………………………. Adresa: ……………………………………………………………………………………………………… Kontaktní spojení: ………………………………………………………………………………………….. Částka : ………………… Kč uhrazena ve prospěch účtu: 262855914/0300
Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn