X. ročník střelecké soutěže O POHÁR KPKB ČR

Propozice střelecké soutěže X. ročník O POHÁR KOMORY PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

A. Všeobecná ustanovení:

Druh soutěže: střelecký víceboj 3 členných družstev a jednotlivců VPi a VRe. Soutěže se mohou zúčastnit zástupci členských firem KPKB ČR a hosté.

Kategorie:

  1. Řadoví strážní v klasickém zaměstnaneckém poměru.
  2. Ženy a muži (hodnocení zvlášť ve všech výše uvedených kategoriích)
  3. Družstva
  4. Hosté

Pořadatel a organizátor: KPKB ČR

Datum a místo konání: 23. 5. 2013 od 9.00 střelnice Vražkov u Roudnice nad Labem

Složení organizačního výboru:

Složení soutěžního výboru:

Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a technický delegát.

B. Technická a bezpečnostní ustanovení:

Soutěží se dle pravidel

Soutěžní discipliny:

Rychlostřelba na odjíždějící terč: na pokyn rozhodčího se závodník připraví na palebnou pozici. Závodník uloží zbraň na stav a vedle zbraně zásobník obsahující uvnitř 5 ks nábojů. Na povel ,,připravte se ke střelbě a následně pálit směr terč“ odmáčkne pojezd terče, založí zásobník do zbraně a po natažení zbraně  vypálí  5 ran směr terč. Tato disciplína není časově omezena. Počítá se součet zásahů.

Střelba na pevné cíle s časovým intervalem: na pokyn rozhodčího přistoupí ke stavu na stůl odloží zbraň oddělenou od zásobníku. Na pokyn ,,připravte se ke střelbě“ uchopí zbraň založí  zásobník s deseti náboji do zbraně a zbraň připraví ke střelbě. Vyčká na tón z timeru a následně pálí na terče. Úkolem závodníka je zasáhnout 4x gong, 3 poper ležící osoby a 3x poper klečící osoby

OPEN po zaznění zvukového signálu závodník začíná se zbraní v pouzdře a na pokyn rozhodčího se zásobníkem ve zbrani (náboj není v komoře). Provede cca tři úkroky vpravo (může již vyjmout zbraň z pouzdra) směrem ke krytu, v pozici za krytem nabije zbraň, (náboj v komoře) a střílí celkem 5 ran na terč z pozakrytu v co nekratším časovém limitu. Za krytem se musí závodník reálně krýt. Očividné nekrytí se hodnotí diskvalifikací závodníka. Hodnotí se přesnost zásahů, počet bodů s délkou času.

Bezpečnost soutěže:

závodníci, instruktoři střelby a rozhodčí soutěže jsou povinni používat v blízkosti palebné čáry a v dotčeném prostoru chrániče sluchu a ochranu očí. Při pohybu se zbraní v ruce při řešení situace musí být prst očividně mimo spoušť a zbraň vždy namířena směrem k terčům.  Zásobníky a rychlonabiječe se vkládají do zbraní až na povel rozhodčího. Po dostřílení je vyjmut zásobník nebo rychlonabiječ a závěr zůstává v zadu. Bubínek revolveru vykloněn. Po kontrole rozhodčím a na jeho povel je závěr shozen nebo (revolver) bubínek vložen a proveden výstřel jistoty směrem k terčům. Poté je zbraň uložena bez zásobníku, rychlonabiječe do pouzdra. V případě závady selhání zbraně při řešení střelecké situace závodník nechá zbraň namířenou směrem k terčům a zvednutím paže a hlasitým zahlášením závada vyčká na příchod rozhodčího. Porušení bezpečnostních pravidel soutěže, vede k diskvalifikaci závodníka pro danou situaci.

Všichni účastníci této soutěže jsou povinni řídit se ustanoveními těchto propozic a řádem střelnice.

C. Organizační ustanovení:

Soutěž je určena všem zaměstnancům a majitelům členských firem KPKBČR, kteří se řádně přihlásí k prezentaci před zahájením soutěže a předloží příslušné doklady (přihlášku, průkaz totožnosti, vlastníci zbraně zbrojní průkaz a průkaz zbraně).

Startovné činí 300,- Kč na účastníka. Za každou firmu mohou závodit nejvýše 3 závodníci v družstvu, počet družstev za společnost je neomezen. Závodníci budou před začátkem závodu seznámeni hlavním rozhodčím s pravidly bezpečnosti závodu a s procedurou střeleckých situací.

Účast potvrďte telefonicky, e-mailem nebo poštou formou vyplněné přihlášky s doručením k pořadateli soutěže do 15. 5. 2013, nejpozději při prezenci.

Veškeré informace o soutěži sdělí ředitel soutěže na tel. 605 899999 a e-mailu beran@alwasmaty.cz nebo na adrese organizačního výboru-KPKB ČR.

Soutěž se koná na střelnici v obci Vražkov u Roudnice nad Labem/mapku najdete na www.strelnicevrazkov.net

Prezence účastníků probíhá od 09.00 do 10.00 hod. v objektu střelnice, při prezenci si účastník vylosuje pořadí na startu. Jednotlivé discipliny se střílí současně na 3 střeleckých pozicích.

Občerstvení: organizační výbor zajišťuje oběd a 2 nealkoholické nápoje zdarma závodníkům a hostům na základě přidělených konzumačních lístků účastníků soutěže.

Zdravotní zabezpečení: zdravotník a pohotovostní vozidlo pořadatele soutěže.

Protesty se podávají písemně do rukou hlavního rozhodčího spolu se vkladem 200,- Kč, který při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele.

Před a po dobu soutěže je soutěžícím zakázáno konzumovat alkohol a jiné omamné látky.

Ocenění: závodníci v jednotlivých kategoriích na 1. -3. místě obdrží pohár, medaile, diplom a věcnou cenu, družstvo na 1. – 3.  místě obdrží pohár KPKB ČR, medaile, diplom a věcné ceny.

Všichni účastníci se účastní soutěže na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí a na vlastní (firemní) náklady.

Každý závodník používá k soutěži vlastní střelivo. Pokud střelivo nemá, je možné si jej zakoupit přímo na střelnici.

D. Časový plán soutěže:

Propozice a přihláška je kde stažení zde.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn