Zápisy a usnesení prezidia


Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin