Zápisy z komisí a pracovních skupin

Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Technologie

Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Měkké cíle

Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Marketing a public relations

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin