ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 SB. OD 23. 11. 2020

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 SB. OD 23. 11. 2020

Od 23. 11. je krizovým opatřením (odkaz viz níže)  povoleno konat zkoušky,  jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.  Zkoušek se může účastnit  maximálně 10 osob,  je-li ze zákona zkouška veřejná, může se jí účastnit  další 3 osoby z řad veřejnosti.  

Je tedy možné konat ty zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnosti.

Při konání zkoušky je nutné dodržovat pravidla stanovená krizovými a mimořádnými opatřením a dbát hygienických a organizačních pokynů pořadatelů zkoušek.

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Nadále není možné konat prezenční výuku rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů. Výuka může nadále probíhat distančním způsobem.

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1201 ZDE 

V případě dotazů kontaktujte svůj autorizující orgán u kterého máte udělené autorizace pro příslušné profesní kvalifikace.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn