Zkoušky odborné způsobilosti

Termíny 2018

Cena je trvale snížena na 800,-Kč/osobu bez DPH.


Proč je nutné skládat zkoušku

Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění legislativa v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Částí dvanáctou, článkem XVIII citovaného zákona byla provedena i novela živnostenského zákona. Nově zařazené ustanovení § 6a se zabývá rozsahem činností zařazených do dvou nových koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ a speciální právní úpravou stanovící kritéria bezúhonnosti pro provozování uvedených koncesovaných živností.

více informací

Stanovisko k „jinému dokladu o odborné kvalifikaci“ (přílohy č. 3 a 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)

Přihlášky

Testové otázky

Soubor typových situací – strážný

Přípravné kurzy

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin