Zkoušky odborné způsobilosti

Termíny listopad 2017

Termíny říjen 2017

Termíny září 2017

Termíny srpen 2017

Termíny červenec 2017

Termíny červen 2017

Termíny květen 2017

Termíny duben 2017

Termíny březen 2017

Termíny únor 2017

Termíny leden 2017

Cena je trvale snížena na 800,-Kč/osobu bez DPH.

Proč je nutné skládat zkoušku

Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění legislativa v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Částí dvanáctou, článkem XVIII citovaného zákona byla provedena i novela živnostenského zákona. Nově zařazené ustanovení § 6a se zabývá rozsahem činností zařazených do dvou nových koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ a speciální právní úpravou stanovící kritéria bezúhonnosti pro provozování uvedených koncesovaných živností.

více informací

Stanovisko k „jinému dokladu o odborné kvalifikaci“ (přílohy č. 3 a 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)

Přihlášky

Testové otázky

Soubor typových situací – strážný

Přípravné kurzy

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin