Organizační struktura

Prezidium:
Prezident – Ing. Václav Jahodář
Člen – Michael Svoboda
Člen – Petr Novák
Člen – Patrik Kovač

Tajemnice:
Mgr. Bc. Kateřina Poludová, DiS.

Kontrolní komise:
Předseda – Roman Čechák
Člen – Ing. Roman Čechák, MBA
Člen – Monika Zajíčková

Smírčí komise:
Člen – Bc. Petr Kubický
Člen – Ing. Jan Suchoň
Člen – Jaroslav Klarner

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin