Organizační struktura

(aktualizace k 6.12.2019)

Prezidium:
Prezident – Ing. Václav Jahodář

1.viceprezident – JUDr. Jiří Veselý

2.viceprezident – Ing. Roman Čechák, MBA

3.viceprezident – PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

Tajemnice:
Mgr. Bc. Kateřina Poludová, DiS.

Kontrolní komise:

předseda – JUDr.Filip Langer
člen – Martin Obdržálek
člen – Ivo Kolář

 

Smírčí komise:

předseda – Ing. Jan Suchoň
člen – Bc. Petr Kubický
člen – Jaroslav Klarner

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn