Přihláška

    nebo osoba oprávněná jednat za společnost
    Kategorie členství *
    Aktivity firmy *

    Žádám o přijetí do Komory podniků komerční bezpečnosti ČR,z.s. a zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami spolku KPKB ČR,z.s. a Příspěvkovým řádem KPKB ČR,z.s..

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.