Poslání a cíle

Poslání a cíle

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Jako nejstarší živnostenské společenstvo v oboru soukromých bezpečnostních služeb byla založena na popud branně-bezpečnostního výboru Parlamentu ČR dne 22.1.1993 v zájmu zvyšování profesní úrovně na úseku soukromých bezpečnostních služeb a vlastní ochrany a za účelem ochrany zájmů a zajištění potřeb podnikatelů aj. subjektů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními předpisy Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky je samostatnou dobrovolnou profesní organizací založenou na demokratických principech, otevřenou všem zájemcům, kteří splní základní podmínky vstupu a to bez ohledu na to, zda jsou již členy nějakých jiných organizací. Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky je členem Hospodářské komory ČR a zakládajícím členem sekce ochrany majetku a osob při HK ČR.

Základní poslání a hlavní cíle činností KPKB ČR

Organizační uspořádání

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČLENSKÝM ORGANIZACÍM ZDARMA

Činnost KPKB ČR je hrazena z členských příspěvků jednotlivých členských organizací.

V rámci paušálních plateb mají členové k dispozici zdarma tyto služby

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR od počátku své existence prosazuje myšlenku vytvoření společného orgánu, který by zastřešil celou oblast komerční bezpečnosti a zastupoval všechny své členy navenek, zejména vůči orgánům státní správy. Takovýto společný orgán, který bude fungovat na demokratických principech a ve kterém budou mít zastoupení všechna společenská sdružení z oblasti komerční bezpečnosti, dříve nebo později zcela určitě vznikne. Bude pak jistě významným integračním prvkem, hodnotným partnerem pro orgány státní správy i pro zahraničí, který bude zajišťovat vysokou úroveň a kvalitu služeb v oblasti komerční bezpečnosti.

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn