Poradna

Počátkem dubna 2013 všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby s aktivní datovou schránkou obdržely informační záznam o tom, které orgány veřejné moci (OVM) – tj. úřady – za kalendářní rok 2012 nahlížely do jejich údajů vedených v základním registru osob (ROS). Údaje o využití byly přitom zaznamenávány systémem zcela automaticky bez možnosti vnějšího ovlivnění. „Záznam o využívání údajů v Registru osob“ je automaticky generovaným výpisem, jeho zasílání vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb.…