Sledování rychlosti služebních vozidel zaměstnavatelem

Zaměstnavatel chce sledovat rychlost vozidla a dávat sankce za překračování, má na to právo?

Sledování rychlosti služebního vozidla je v současné době celkem běžnou záležitostí. Finanční sankce – s výjimkou pokuty za porušení konkurenční doložky – jsou zakázány, nicméně zaměstnanec překračováním povolené rychlosti porušuje jednak silniční pravidla, jednak preventivní povinnosti, které jsou mu zákoníkem práce uloženy v rámci odpovědnosti za škodu. Zaměstnanec takto přinejmenším porušuje zákonnou povinnost počínat si tak, aby nemohlo být poškozeno zdraví zaměstnanců a majetek zaměstnavatele. Je to zákonná povinnost jako každá jiná, což znamená, že zaměstnavatel by i zde mohl postupovat obvyklým způsobem – výtka, více skutků, upozornění na možnost výpovědi, další skutek, výpověď.

JUDr. Věra Hrouzková