Daňová povinnost z příjmu ze zkoušek odborné způsobilosti

Jsme autorizovanou právnickou osobou pro konání zkoušek strážný i detektiv. Příjem úhrady za školení a zkoušku je zdanitelným plněním či je osvobozeno dle § 57, Zákona o DPH? Nebo je třeba oddělit školení (= podléhá DPH) a zkoušku (osvobozeno)?

Dle mého názoru záleží na tom, jestli má firma akreditace ke vzdělávání, která je státem uznaná. Pokud jde o výdělečnou činnost, pak jak školení, tak zkoušky podléhají DPH. Pokud mají uznávanou akreditaci, pak by se podle § 57 jednalo o osvobozené plnění.

Ing. Jana Bydžovská
účetní