Informace českého statistického úřadu k registru osob

Počátkem dubna 2013 všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby s aktivní datovou schránkou obdržely informační záznam o tom, které orgány veřejné moci (OVM) – tj. úřady – za kalendářní rok 2012 nahlížely do jejich údajů vedených v základním registru osob (ROS). Údaje o využití byly přitom zaznamenávány systémem zcela automaticky bez možnosti vnějšího ovlivnění. „Záznam o využívání údajů v Registru osob“ je automaticky generovaným výpisem, jeho zasílání vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

„Záznam“ má pouze informační charakter, není třeba na něj reagovat. V případě zájmu, proč se na daný subjekt některý OVM ptal, se stačí obrátit přímo na daný OVM – dotazem podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.)

Firmy a podnikatelé, zejména ti bez aktivních datových schránek, mohou o „Záznam“ požádat na kterémkoliv CzechPointu. Ve výpisu se mohou objevit i záznamy o využití vyplývající z chyb při připojování orgánů veřejné moci k registru osob ve fázi zahájení provozu systému základních registrů (např. opakující se čtení údajů z registru v krátkém čase). Záznam tak může být rozsáhlý a doporučujeme před jeho tiskem na CzechPointu si ověřit počet stran.

Registr osob (ROS) je „oficiální“ evidencí všech ekonomických subjektů v ČR (všech, co mají přidělené IČO) a od 1. července 2012 nahradil do té doby používaný Registr ekonomických subjektů.

Více informací naleznete v tiskových zprávách ČSÚ k ROS:

Tomáš Chrámecký
odbor vnější komunikace, Český statistický úřad