Je získání osvědčení "strážný" prohlubováním kvalifikace?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda získání osvědčení strážný kód 68-008-E je důvodem k zařazení strážného s kontrolní činností (48,10) do 2. skupiny prací (53,10), jedná se o poživatele ID. Zatím jsme to chápali jako hlavní předpoklad pro výkon této profese, né jako prohlubování kvalifikace, jak to chápou strážní. Děkuji předem za odpověď.

Vážená,

podle mého názoru to chápete správně , ale slučujete dvě rozdílné věci. Splnění kvalifikačních předpokladů pro odbornou způsobilost (ne jen získání osvědčení) je zákonnou podmínkou umožňující výkon činností ostraha nebo podnikání dle obsahové náplně koncesované živnosti ostraha majetku a osob (podívejte se do živnostenského zákona a jeho přílohy č. 3 a 5 a stanoviska MV ČR k uznávání vzdělání v této oblasti). Osvědčení svědčí o tom, že pracovník až do jeho získání nesplňoval zákonnou podmínku odborné způsobilosti a vykonání zkoušky ji osvědčuje. Tedy žádné prohlubování kvalifikace.

Druh práce a Vámi definovaný rozsah vykonávaných činností konkrétním pracovníkem pak určuje zařazení do skupiny. Doporučuji se podívat na www.nsp.cz, viz příklady zařazení do kvalifikačních skupin a přímo na popis strážného. Jako vodítko je možné použít následující citace z nařízení vlády 564/2006 Sb., které se ovšem vztahuje na státní zaměstnance, úřady práce ho však berou jako směrodatné i pro soukromou sféru – „Zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance do té platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce , jejíž výkon zaměstnavatel od zaměstnance požaduje. Dalším předpokladem pro zařazení zaměstnance do platové třídy je splnění potřebného  vzdělání. Možnost poskytnutí výjimky ze vzdělání upravuje § 3 odst. 3 citovaného nařízení vlády. Zařazení zaměstnance do platového stupně je závislé na úpravě stanovené ve vnitřním platovém předpisu nebo na dohodě v kolektivní smlouvě (v praxi je však tato možnost málo využívána). V souladu s § 4 nařízení vlády nadále zařazuje zaměstnavatel zaměstnance do platového stupně podle délky započitatelné praxe“.

Věřím, že jsme Vám touto odpovědí poskytli potřebné vodítko pro Vaši  personální práci.

Ing. Petr Hartmann