Profese strážný z pohledu kategorie prací

Jak správně zařadit profesi strážný do kategorie práce dle rizika dle Zákona o specifických zdravotních službách z pohledu BOZP (platnost od 1.4.2013)?

Profesi strážný je třeba zařadit do 2.  kategorie rizik  dle Zákona o specifických zdravotních službách z pohledu BOZP.

Dr. Josef Pavlas