Uznávání profesních kvalifikačních zkoušek v zahraničí

Jsou v zahraničí uznávány profesní kvalifikační zkoušky?

Zde je oficiální stanovisko MŠMT k uznatelnosti Osvědčení o získání profesní kvalifikace v zahraničí:

Zkoušky z profesní kvalifikace (PK) nejsou nárokově uznávány v zahraničí, nicméně v českém prostředí je ze zákona definována vazba na počáteční vzdělávání. Pokud držitel profesních kvalifikací využije možnost získat stupeň vzdělání (viz § 4, zák. č. 179/2006 Sb.), předpokládám, že je uplatňován proces nostrifikace, to znamená, že příslušné ministerstvo v dané zemi posoudí a porovná doklad o vzdělání a vydá o tom doklad. Tím se pak mohou řídit zaměstnavatelé. Jinak se domnívám, že zaměstnavatelé si obecně mohou přijmout, koho chtějí, tedy i nekvalifikované pracovníky. Samozřejmě s výjimkou povolání, pro která definují kvalifikační požadavky zvláštní právní předpisy. Tohoto tématu se určitě týká i zákon 18/2004 Sb., který ve vybraných oblastech reguluje kvalifikační požadavky pro výkon povolání.

Mgr. Klára Bezděková
Oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání