Vybavení strážného na odloučeném pracovišti

Je nějak ustanoveno povinné vybavení strážného, který vykonává fyzickou ostrahu samostatně na odloučeném pracovišti? Musí být vybaven nějakým signalizačním lokalizačním systémem? Upravuje to nějaká vyhláška?

Neexistuje žádný zákon ani nařízení či norma, která by upravovala vybavení a výstroj strážného. Výstroj a výzbroj se odvíjí od požadavků zákazníka, úkolů a podmínek služby. V této souvislosti je však třeba mít na zřeteli povinnost zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, definovat rizika při výkonu práce a učinit opatření k jejich omezení.  Z charakteru služby, umístění chráněného objektu a požadavků na jeho ostrahu je zaměstnavatel povinen učinit vše, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci strážného. Do toho patří i povinnost zajistit informaci o jeho stavu na obchůzce apod., jestliže hrozí riziko, že při napadení či úrazu nebude schopen přivolat pomoc. Současně je třeba respektovat požadavky zákazníka na vzhled, vybavení (výzbroj, technika, ústroj) strážného.

Ing. Petr Hartmann
viceprezident KPKB ČR