Konference Ochrana měkkých cílů 2024

Dne 13. června 2024 se konal již osmý ročník konference Ochrana měkkých cílů. Pořadatelem konference byla Komora podniků komerční bezpečnosti a Česká pobočka AFCEA, ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Tento ročník byl zaměřený na všechny okolnosti prevence, detekce a reakce.
Mezi vystupujícími byli odborníci z veřejné, soukromé i akademické sféry. Záznamy jejich přednášek postupně publikujeme na našem YT kanálu.

Tento rok jsme přesáhly 300 účastníků, mezi kterými byli zástupci státní, veřejné
i soukromé sféry. Děkujeme a těšíme se na Vás na dalších akcích, které budeme aktualizovat na webu www.ochranamekkychcilu.eu

Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

My všichni jsme součástí bezpečnosti