Organizační struktura

Organizační struktura KPKB ČR

Prezident:
Ing. Václav Jahodář

Viceprezidenti:
Ing. Attila Szűcs

Prezidium:
Michael Svoboda
Petr Novák
Jaroslav Popelka
Patrik Kovač

Tajemnice:
Mgr. Bc. Kateřina Poludová, DiS.

Kontrolní komise:
Tomáš Beran
Monika Zajíčková

Smírčí komise:
Bc. Petr Kubický
Ing. Jan Suchoň
Jaroslav Klarner

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin