Pracovní skupiny

Pracovní skupiny KPKB ČR složení k 14.2.2019:

PS Legislativa a normy

PS Technologie

PS Vzdělávání

PS Marketing a Public relations

PS Zahraniční aktivity

PS Měkké cíle

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin