Pracovní skupiny

Pracovní skupiny KPKB ČR složení k 14.2.2019

PS Legislativa a normy

 • Ing. Václav Jahodář – vedoucí skupiny
 • Bc. Petr Kubický – člen

PS Technologie

 • Ivo Kolář – vedoucí skupiny
 • Ing. Karel Hříbal – člen
 • Martin Čechák – člen
 • Ing. Miroslav Urban – člen
 • Roman Pištěk – člen

PS Vzdělávání

 • Mgr. Bc. Kateřina Poludová, DiS. – vedoucí skupiny

PS Marketing a Public relations

 • Michal Svoboda – vedoucí skupiny
 • Patrik Kovač – člen

PS Zahraniční aktivity

 • Michal Svoboda – člen

PS Měkké cíle

 • Ing. Martin Smetana – člen
 • Ing. Roman Čechák, MBA – člen