Zápisy - prezidium, komise

Zápisy a usnesení prezidia

Zápisy z komisí a pracovních skupin

  • Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Technologie
  • Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Měkké cíle
  • Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Marketing a public relations