Zápisy - prezidium, komise

Zápisy a usnesení prezidia

Zápis_z_jednání prezidia_KPKB_ČR_ze_dne_9.3.2023

Zápis_z_prezidia_KPKB_ČR_ze_dne_24.11.2022

Zápisy z komisí a pracovních skupin

  • Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Technologie
  • Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Měkké cíle
  • Zápis č.1 2019 z pracovní skupiny Marketing a public relations