Kdo jsme, co poskytujeme

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky – člen Hospodářské komory České republiky – je profesní živnostenské společenstvo právnických a fyzických osob, které poskytují služby v oblasti ochrany osob a majetku nebo se na těchto službách jinak podílejí.

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky byla založena v lednu 1993 na popud Branně – bezpečnostního výboru Parlamentu ČR. Je nejstarším živnostenským společenstvem v oblasti komerční bezpečnosti.

Prioritní cíl

Prioritním cílem KPKB ČR je zvyšování profesní úrovně a společenské prestiže soukromých bezpečnostních služeb včetně prosazování zájmů a zajišťování potřeb svých členů.

Komora v rámci své činnosti vydává metodické pomůcky, skripta, manuály, ale i výukové filmy /Výcvik bezpečnostního pracovníka I. a II. , Činnost zásahové jednotky PCO/ výcvikový program pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti – dílčí kvalifikace strážný .
Komora pořádá odborné semináře a přednášky pro své členy i pro odbornou veřejnost.

Komora pořádá i společenská setkání, sportovněodborné akce jako např. každoroční střelby o putovní pohár KPKB ČR, Army day, přátelská setkání ve vinném sklepě a mnoho dalších aktivit.

Podrobnější info naleznete v programovém zaměření KPKB ČR.

Informace k publikaci BEZPEČNOST OBJEKTU VE SVĚTLE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ zobrazíte kliknutím na obálku knihy.

Partneři:

Ministerstvo vnitra ČR

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin