Kdo jsme, co poskytujeme

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky – člen Hospodářské komory České republiky – je profesní spolek právnických a fyzických osob, které poskytují služby v oblasti ochrany osob a majetku nebo se na těchto službách jinak podílejí.
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky byla založena v lednu 1993 na popud Branně – bezpečnostního výboru Parlamentu ČR. Je nejstarším živnostenským společenstvem v oblasti komerční bezpečnosti.
Prioritním cílem KPKB ČR je zvyšování profesní úrovně a společenské prestiže soukromých bezpečnostních služeb včetně prosazování zájmů a zajišťování potřeb svých členů.

AKTUALITY Z NAŠEHO SPOLKU

Vážení kolegové, Vážení členové KPKB ČR,
dovoluji si Vás informovat o současném dění a změnách v prezidiu KPKB ČR, které se v posledních měsících udály.

Dne 14. 2. 2018 byl na řádném zasedání prezidia KPKB ČR zvolen nový prezident KPKB ČR, a to v souladu se závěrem jednání prezidia dne 13. 12. 2017, kdy byl odvolán většinou členů prezidia dlouholetý prezident KPKB ČR pan Bc. Miroslav Kovaříček. Většinou znamená, že z celkového počtu 10 hlasujících bylo pro změnu 6.
Novým prezidentem se stal pan Martin Obdržálek ze společnosti cba corporation a.s., dlouholetý člen KPKB ČR a člen prezidia Komory.
Jak jste asi zaznamenali, kolem této změny ve vedení Komory se vyrojilo mnoho spekulací, odlišných názorů a dohadů. Ke změně určitě nedošlo na základě jakéhokoliv prohřešku pana Bc. Miroslava Kovaříčka. Naopak se musí zhodnotit práce pana Bc. Kovaříčka, pana Ing. Hartmana, a v neposlední řadě práce pana PhDr. Bavšenkova, jako dlouhá řada úspěšných kroků vedoucích k zvýšení povědomí o naší Komoře, její stabilizaci směrem k členské základně atd. Asi není třeba vyjmenovávat všechny jejich dílčí úspěchy. Určitě však všichni víme, že položili velmi dobré základy pro další rozvoj KPKB CŘ a snad si můžeme dovolit říci, také i celého bezpečnostního odvětví.
Avšak také se nemůžeme nepostavit čelem k dalším výzvám, před kterými bezpečnostní průmysl stojí, stejně tak, jako KPKB ČR. A tady dochází k návrhu většiny prezidia ke změnám. Tak jako se mění nálada ve společnosti, legislativa, obchodní prostředí, politici, tak se také musíme měnit i my, jako prezidium, ale také celá naše Komora.
Je zapotřebí se více otevřít okolnímu světu. Nasávat nové podněty, zavádět nové procesy a postupy. Ještě více a možná také tvrději upevnit pozici Komory mezi ostatními společenstvy, v oboru a v neposlední řadě v legislativním procesu.
A tady vidí nový prezident a stávající prezidium obrovskou přidanou hodnotu spolupráce bývalého nejužšího vedení prezidia s jejím novým. Využít dlouholetých získaných poznatků a zkušeností – a přetavit je další prací v kýžený přínos pro členy Komory.
Co by mělo být tím přínosem je také otázka na Vás. A také proto Vás, jako Vážené členy navštíví osobně nový prezident KPKB ČR. Ten by rád, ve spolupráci s celým prezidiem, připravil vše k další členské schůzi, kde by se doplnily řady prezidia, popřípadě oživily novou krví, která je v každé nové práci potřebná.
V této souvislosti je potřeba zjistit Vaše konkrétní potřeby a očekávání od KPKB ČR, a to ve Vašich místech podnikání u Vás a s Vámi.
Věříme, že do další členské schůze o nás ještě často uslyšíte a také budete s námi přetvářet KPKB ČR a vytvářet společně podnikatelské prostředí, kde se konečně odrazíme od dna a náš sektor komerční bezpečnosti bude vzkvétat.

Touto závěrečnou větou se s Vámi neloučíme. Naopak. Tímto se těšíme na užší spolupráci celého společenstva, které hrdě již od roku 1993, tedy již 25 let, nazýváme KPKB ČR. A máme být na co hrdí.

Děkuji a s pozdravem
Martin Obdržálek, prezident
Mgr. Bc. Kateřina Poludová, DiS, tajemnice
Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s.

Kolektiv autorů KPKB ČR vydal aktualizovanou příručku k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti Strážný. Příručka je výborným pomocníkem pro žadatele o vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný. Obsahuje všechny písemné otázky s odpověďmi a podrobně popisuje typové situace pro ústní zkoušku.
Příručku je možné zakoupit u tajemnice KPKB ČR paní Poludové (tel.: 602 250 686) za cenu 99 Kč.

Pro bližší informace o publikaci Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií klikněte na obrázek knihy.

Partneři:

Ministerstvo vnitra ČR

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin