Kdo jsme, co poskytujeme

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky – člen Hospodářské komory České republiky – je profesní spolek právnických a fyzických osob, které poskytují služby v oblasti ochrany osob a majetku nebo se na těchto službách jinak podílejí.
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky byla založena v lednu 1993 na popud Branně – bezpečnostního výboru Parlamentu ČR. Je nejstarším živnostenským společenstvem v oblasti komerční bezpečnosti.
Prioritním cílem KPKB ČR je zvyšování profesní úrovně a společenské prestiže soukromých bezpečnostních služeb včetně prosazování zájmů a zajišťování potřeb svých členů.

Kolektiv autorů KPKB ČR vydal aktualizovanou příručku k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti Strážný. Příručka je výborným pomocníkem pro žadatele o vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný. Obsahuje všechny písemné otázky s odpověďmi a podrobně popisuje typové situace pro ústní zkoušku.
Příručku je možné zakoupit u tajemnice KPKB ČR paní Poludové (tel.: 602 250 686) za cenu 99 Kč.

Pro bližší informace o publikaci Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií klikněte na obrázek knihy.

Partneři:

Ministerstvo vnitra ČR

Fyzická ostraha objektů
Vyhledávání vozidel
Převoz cenin